Πληροφορίες

Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC)

Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC)

Τι είναι το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC);

Το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC) είναι ένα δομημένο πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης βασισμένο στην προσχολική ηλικία, βασισμένο στις αρχές της Ανάλυσης Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς (ABA). Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί εντατική και εξατομικευμένη εκπαίδευση για την προώθηση της επικοινωνίας, των κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων.

Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο στην Αυστραλία. Αλλά βασίζεται στην ανάλυση εφαρμοσμένης συμπεριφοράς (ABA) και άλλα προγράμματα βασισμένα στις αρχές ABA είναι διαθέσιμα στην Αυστραλία.

Ποιος είναι το Πρόγραμμα για το Αναπτυξιακό Αναπηρικό Κέντρο Douglass (DDDC);

Το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC) είναι σχεδιασμένο για παιδιά και νέους με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD). Υπάρχει επίσης ένα σπίτι-βασισμένο πρόγραμμα για τα παιδιά κάτω των τριών ετών.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών (DDDC) του Douglass;

Το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC) διδάσκει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων σε παιδιά με διαταραχή φάσματος αυτισμού (ASD). Αυτές περιλαμβάνουν τις γλωσσικές δεξιότητες, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, τις γνωστικές δεξιότητες και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη μείωση της προκλητικής συμπεριφοράς.

Από πού προέρχεται το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών (DDDC) του Douglass;

Το πρόγραμμα Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) αναπτύχθηκε το 1972 στο Πανεπιστήμιο Rutgers στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ποια είναι η ιδέα πίσω από το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC);

Το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC) βασίζεται στις αρχές της Ανάλυσης Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς (ABA) και στην ιδέα ότι οι δεξιότητες και η συμπεριφορά μπορούν να διδαχθούν ή να βελτιωθούν με συστηματικό τρόπο. Το Πρόγραμμα προωθεί την ανάπτυξη και τη χρήση αυτών των δεξιοτήτων σε μια σειρά διαφορετικών ρυθμίσεων, όπως το σπίτι, το νηπιαγωγείο, το σχολείο και η κοινότητα.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC);

Τα παιδιά στο Πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Αναπηρικού Κέντρου Douglass (DDDC) παρακολουθούν νηπιαγωγείο ή σχολείο για 34-45 ώρες την εβδομάδα για 12μηνο σχολικό έτος. Οι γονείς και οι οικογένειες αναμένεται να παρέχουν επιπλέον οδηγίες στο σπίτι.

Το Πρόγραμμα DDDC για παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει τρεις τάξεις τις οποίες μπορούν να προχωρήσουν τα παιδιά. Κάθε τάξη επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα μπορεί επίσης να συνεχιστεί μέχρι τις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα DDDC χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές και παρεμβάσεις ABA για συγκεκριμένους σκοπούς. Για παράδειγμα:

  • Η διακριτική δοκιμαστική εκπαίδευση χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία νέων δεξιοτήτων.
  • Η φυσιοκρατική διδασκαλία χρησιμοποιείται για την προώθηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
  • Η τυχαία διδασκαλία χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης γλωσσών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί επίσης προσεγγίσεις και τεχνικές όπως Θετική Συμπεριφορική Υποστήριξη, Εκπαίδευση Λειτουργικής Επικοινωνίας και λειτουργική ανάλυση.

Θεωρήσεις κόστους

Το πρόγραμμα Douglass Developmental Disabilities Center (DDDC) δεν προσφέρεται στην Αυστραλία, οπότε δεν διατίθενται πληροφορίες για το κόστος του.

Το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC) λειτουργεί;

Το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC) βασίζεται στις αρχές ABA, οι οποίες υποστηρίζονται καλά από την έρευνα.

Ποιος ασχολείται με το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC);

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC) για παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά σχολικής ηλικίας διοικείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες όπως δάσκαλοι και παθολόγους ομιλίας, καθώς και άλλους εκπαιδευμένους βοηθούς. Οι επαγγελματίες που ασκούν αυτή τη μέθοδο είναι Certified Behavior Analysts, διαπιστευμένοι από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Αναλυτών Συμπεριφοράς.

Εκπαίδευση, κατάρτιση, υποστήριξη και συμμετοχή γονέων

Αυτό το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC) αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής των γονέων και παρέχεται στους γονείς κατάρτιση. Παρέχονται επίσης ομάδες υποστήριξης γονέων και αδελφών.

Πού μπορείτε να βρείτε έναν επαγγελματία;

Το Πρόγραμμα Κέντρο Αναπτυξιακών Αναπηριών Douglass (DDDC) είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν σας ενδιαφέρει αυτή η προσέγγιση, μιλήστε με τον γενικό σας ή έναν από τους άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με το παιδί σας για παρόμοιες θεραπείες που είναι διαθέσιμες στην Αυστραλία. Θα μπορούσατε επίσης να μιλήσετε με το σχεδιαστή NDIA, τον εταίρο της πρώην παιδικής ηλικίας του NDIS ή με τον εταίρο τοπικού συντονισμού NDIS, εάν έχετε ένα.

Υπάρχουν πολλές θεραπείες για διαταραχή φάσματος αυτισμού (ASD). Αυτά κυμαίνονται από αυτά που βασίζονται στη συμπεριφορά και την ανάπτυξη σε αυτά που βασίζονται στην ιατρική ή την εναλλακτική θεραπεία. Το άρθρο μας σχετικά με τους τύπους παρεμβάσεων για παιδιά με ASD θα σας οδηγήσει στις κύριες θεραπείες, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τις επιλογές του παιδιού σας.