Οδηγοί

Incey Wincey Spider - φύλλο τραγουδιού

Incey Wincey Spider - φύλλο τραγουδιού

Ο Incey Wincey Spider ανέβηκε στο στόμιο του νερού
Κάτω βρισκόταν η βροχή και πλύθηκε ο φτωχός Incey έξω
Έφτασε ο ήλιος και αποξηράνθηκε όλη η βροχή
Ο Incey Wincey Spider ανέβηκε ξανά στο στόμιο
Η αράχνη Incey Wincey ανέβηκε στο στόμιο του νερού
Κάτω βρισκόταν η βροχή και πλύθηκε ο φτωχός Incey έξω
Έφτασε ο ήλιος και αποξηράνθηκε όλη η βροχή
Ο Incey Wincey Spider ανέβηκε ξανά στο στόμιο